Sửa chữa và Bảo Hành

Máy nén lạnh Refcomp tồn kho

Máy nén lạnh Refcomp tồn kho

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Tồn kho máy nén lạnh Refcomp sẵn...

Máy nén lạnh Century tồn kho

Máy nén lạnh Century tồn kho

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Tồn kho máy nén lạnh trục...

Dụng cụ sửa máy nén lạnh

Dụng cụ sửa máy nén lạnh

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Công tác bảo hành, bảo...

Tháo tách dầu máy nén lạnh

Tháo tách dầu máy nén lạnh

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Tháo phần tách dầu của máy...

Tháo động cơ và đầu hút

Tháo động cơ và đầu hút

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Tháo phần hút và động cơ...

Kiểm tra sơ bộ trục vít

Kiểm tra sơ bộ trục vít

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Kiểm tra sơ bộ trục vít của máy...

Kiểm tra bộ lọc dầu

Kiểm tra bộ lọc dầu

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Kiểm tra lọc dầu của máy nén...

Kiểm tra công tắc phao dầu

Kiểm tra công tắc phao dầu

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Kiểm tra công tắc phao dầu của...

Kiểm tra bộ điều khiển tải lạnh

Kiểm tra bộ điều khiển tải lạnh

Cảm ơn Qúy khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn DRECO là đơn vị cung ứng và dịch vụ máy làm lạnh nước, máy nén lạnh refcomp và thiết bị lạnh Kiểm tra bộ điều khiển tải lạnh của...

Mobile: 0905668845