Bảo trì

Bảo trì máy làm lạnh nước


Trong suốt quá trình hoạt động, DRECO có đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, nhiều kinh nghiệm, tính kỹ luật và thường xuyên học hỏi những công nghệ mới. Dự án điển hình do chúng tôi thực hiện.

Hạng mục: Định kỳ bảo trì Máy làm lạnh nước,

Công suất: 200 RT x 03